Invasieve schimmelinfectie (schimmelinfectie in de organen)

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar in principe kan een schimmelinfectie in de organen ontstaan. De schimmel dringt dan via de slijmvliezen of huid door in de bloedbaan en kan dan bijvoorbeeld de longen, het hart of de hersenen bereiken. Deze ernstige aandoening heet een invasieve schimmelinfectie, oftewel een gegeneraliseerde schimmelinfectie.

Hoe ontstaat een invasieve schimmelinfectie?

Schimmels maken deel uit van ons dagelijks leven, net als bacteriën en gistsoorten. Overal om ons heen zijn ze te vinden, en bovendien leven ze ook op onze huid en in ons lichaam. Dit geeft meestal geen problemen. Als je gezond bent, dan kunnen de aanwezige gisten, schimmels en bacteriën geen kwaad. Wie een slechte weerstand heeft, is echter minder goed beschermd tegen schimmels. De schimmels kunnen dan via de slijmvliezen doordringen in het bloed. Via de bloedbaan kunnen ze vervolgens in de organen terechtkomen.

Aspergillose (schimmelinfectie in de longen)

Een schimmelinfectie in de longen (aspergillose) is bijvoorbeeld zo’n invasieve schimmelinfectie. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel aspergillus. De sporen van deze schimmelsoort zweven in de lucht en worden dan ook gemakkelijk ingeademd. De infectie in de longen kan zich dan uitbreiden naar andere organen. Aspergillus is overigens niet de enige boosdoener. Ook andere schimmelsoorten, zoals de candida of de cryptococcus, kunnen een inwendige schimmelinfectie veroorzaken.

Wie loopt risico op een invasieve schimmelinfectie?

In principe komt een schimmelinfectie in de organen of het bloed alleen voor bij mensen die een zeer zwak immuunsysteem hebben. Mensen die ernstig ziek zijn kunnen bijvoorbeeld een schimmelinfectie in de organen krijgen. Of mensen die door een chemokuur of andere medicijnen bijna geen weerstand meer hebben.

Hoe herken je een schimmelinfectie in de organen?

De symptomen van een invasieve schimmelinfectie verschillen nogal. Het hangt er vanaf op welke plaats de schimmel zich bevindt. Meestal is er sprake van hoge koorts en een erg ziek gevoel. Bij een infectie in de longen (aspergillose) komen daar dan bijvoorbeeld hoestklachten of benauwdheid bij. Zit de infectie in de hersenen, dan kan de patiënt last krijgen van uitvalsverschijnselen. Deze klachten kunnen echter ook wijzen op andere aandoeningen. Een invasieve schimmelinfectie is daardoor niet altijd even gemakkelijk te herkennen.

Schimmelinfectie in de organen behandeling

Als een arts een schimmelinfectie in de organen vermoedt, voert hij verschillende tests uit. Een bloedonderzoek maakt daar deel van uit. Hiermee wordt vastgesteld om welke schimmelsoort het gaat. Zo’n onderzoek heeft echter tijd nodig, terwijl een snelle behandeling heel belangrijk is. Daarom zal de arts al wel starten met een schimmeldodend medicijn. Vaak wordt dit toegediend via een infuus. Helaas komt het weleens voor dat een schimmel resistent is tegen het geneesmiddel. Er moet dan een andere behandeling worden ingezet, soms in combinatie met immuuntherapie. Bij aspergillose wordt er soms ook geopereerd. De arts snijdt dan het geïnfecteerde weefsel uit de aangedane long.

Een invasieve schimmelinfectie is ernstig en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Daardoor is de ziekte niet altijd te genezen.

Schimmelinfectie in de organen voorkomen

Soms besluit een arts om uit voorzorg antischimmelmedicijnen toe te dienen. Dat gebeurt bij mensen die meer risico lopen op een infectie. bijvoorbeeld omdat ze zware medicijnen krijgen en daardoor minder weerstand hebben. Op die manier kan een schimmelinfectie in de organen worden voorkomen.

Bronnen en referenties